مقاله شماره ۸: ارائه راهکاری نوین جهت بهبود تخمین هزینه توسعه نرم افزار مبتنی بر تشابه

چکیده

یکی از مهمترین و بحرانی ترین عوامل در توسعه پروژه های نرم افزاری تخمین مناسب هزینه ها است. اهمیت تخمین چنان است که یکی از مهمترین عوامل شکست یا توفیق پروژه ها می باشد. دیدگاه ها و روش های متعددی در خصوص نحوه انجام تخمین ارائه شده است که یکی از مهمترین آنها دیدگاه مبتنی بر تشابه می باشد. بهره گیری از ویژگی های مناسب و وزن دهی ویژگی ها نمونه ای از تلاش برای بهبود دقت است. این مطالعه در جهت بهبود تخمین هزینه توسعه نرم افزار، میزان تاثیر الگوریتم LEM بر بهینه سازی وزن ویژگی ها را مورد بررسی قرار داده است و اقدام به ارائه راهکاری نوین در این خصوص نموده است. در این تحقیق میزان اثربخشی الگوریتم بر روی دو مجموعه داده Desharnais و Maxwell بررسی شده است و از معیارهایMMRE ، (0.25) PRED و MdMRE برای ارزیابی و مقایسه روش پیشنهادی با دیگر الگوریتم های تکاملی از جمله  ژنتیک، تکامل تفاضلی و ازدحام ذرات استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد این الگوریتم توانسته است بهبود قابل توجهی را به دست آورد.


کلیدواژه ها:

تخمین هزینه نرم افزار

مدل تکاملی یادگیر

تخمین مبتنی بر تشابه

بهینه سازی وزن ویژگی ها


نویسندگان:

تقی جاودانی گندمانی*1، مائده دشتی2

1گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2هسته پژوهشی علوم داده، گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.


DOR:


دانلود فایل مقاله                    منابع                   XML

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت