ارائه یک رویکرد جدید احراز هویت بیومتریک کف دست مبتنی بر الگوریتم­های خوشه­بندی K-means و تعدیل هیستوگرام جهت انتخاب ویژگی­، نویسندگان: کلثوم سعادتی طولارود، لیدا ندرلو، زهرا طیبی قصبه _______________________________________________________________________________________________________…

ادامه مطلب