دسته‌بندی نشده

مقاله شماره ۴: بررسی حملات و راهکارهای امنیت اینترنت اشیاء(IOT)

چکیده کلمه باظهورخانه های هوشمند شهرهای هوشمند و اشیاءهوشمند مفهوم اینترنت اشیاء (IOT) ظهور پیدا کرده است به عنوان حوزه ی که تاثیر پتانسیل و رشد غیر قابل باوری داشته…

ادامه مطلب

مقاله شماره ۱: مدلسازی و ارزیابی تحمل پذیری خطا و قابلیت اطمینان در محیط ابری با استفاده از شبکه های پتری رنگی

چکیده امروزه، ارائه خدمات قابل اعتماد به مشتریان به عنوان موضوعی مهم برای ارائه دهندگان خدمات تبدیل شده است. طراحی سیستم هایی با پیچیدگی بالا و وجود منابع مختلف در…

ادامه مطلب

منابع:

[۱] Kale A., Ruchia Ms., and Gupta SR., “An Overview of    MANET Ad Hoc Network,” International Journal of Computer Science and Applications, vol. 6, no. 2, pp. 257-264, 2013. [2]…

ادامه مطلب

منابع:

[۱] Sun Microsystems, Inc. “Introduction to Cloud Computing Architecture” White Paper 1st Edition, June 2009. [2] Mladen A. Vouk, “Cloud Computing – Issues, Research and Implementations”, Department of Computer Science,…

ادامه مطلب

منابع:

[۱] Mell P., and T. Grance. 2011. The NIST Definition of Cloud Computing. National Institute of Standards and Technology. Retrieved from: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf (access October 5 2019). [2] Schweitzer E. J….

ادامه مطلب

منابع:

[۱] Amza, Catalin Gheorghe, and Dumitru Titi Cicic. “Industrial image processing using fuzzy-logic.” Procedia Engineering 100 (2015): 492-498. [2] Joshi, Sayali R., and Sankirti S. Shiravale. “Restoration of Degraded Images…

ادامه مطلب

منابع:

[۱] Shankar, A. and Jebarajakirthy, C. (۲۰۱۹), “The influence of e-banking service quality on customer loyalty: A moderated mediation approach”, International Journal of Bank Marketing, Vol. 37 No. 5, pp. 1119-1142. https://doi.org/10.1108/IJBM-03-2018-0063. [2] Garepasha, A., Aali,…

ادامه مطلب

منابع:

[۱]       Albert, Réka, and Albert-László Barabási. “Statistical mechanics of complex networks.” Reviews of modern physics 74, no. 1 (2002): 47. [2]       Azaouzi, Mehdi, Delel Rhouma, and Lotfi Ben Romdhane. “Community…

ادامه مطلب

منابع:

[۱] Beltrán, Marta. “BECloud: A new approach to analyse elasticity enablers of cloud services.” Future Generation Computer Systems ۶۴ (۲۰۱۶): ۳۹-۴۹٫ [۲] Cachin, Christian, Idit Keidar, and Alexander Shraer. “Trusting the cloud.” Acm…

ادامه مطلب

منابع:

[۱] Khodaparast, Aryorad, Mohammad Javad Hassani, Erfan Azimi, M. Ebrahim Adabi, Jafar Adabi, and Edris Pouresmaeil. “Circuit Configuration and Modulation of a Seven-Level Switched-Capacitor Inverter.” IEEE Transactions on Power Electronics…

ادامه مطلب

صفحات 1 از2

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت