جزییات نویسنده

چکیده امروزه معمای زندانی یکی از مسائل اولیه‌ و مهم در نظریه بازی‌ها است. در این معما نقطه تعادل...

ادامه مطلب

چکیده امروزه، ارائه خدمات قابل اعتماد به مشتریان به عنوان موضوعی مهم برای ارائه دهندگان خدمات تبدیل شده است....

ادامه مطلب

[1] Kale A., Ruchia Ms., and Gupta SR., “An Overview of    MANET Ad Hoc Network,” International Journal of Computer...

ادامه مطلب

[1] Sun Microsystems, Inc. “Introduction to Cloud Computing Architecture” White Paper 1st Edition, June 2009. [2] Mladen A. Vouk,...

ادامه مطلب

[1] Mell P., and T. Grance. 2011. The NIST Definition of Cloud Computing. National Institute of Standards and Technology....

ادامه مطلب

[1] Amza, Catalin Gheorghe, and Dumitru Titi Cicic. “Industrial image processing using fuzzy-logic.” Procedia Engineering 100 (2015): 492-498. [2]...

ادامه مطلب

[1] Shankar, A. and Jebarajakirthy, C. (2019), “The influence of e-banking service quality on customer loyalty: A moderated mediation approach”, International Journal of...

ادامه مطلب

[1]       Albert, Réka, and Albert-László Barabási. “Statistical mechanics of complex networks.” Reviews of modern physics 74, no. 1 (2002):...

ادامه مطلب

[1] Beltrán, Marta. “BECloud: A new approach to analyse elasticity enablers of cloud services.” Future Generation Computer Systems 64 (2016): 39-49....

ادامه مطلب

[1] Khodaparast, Aryorad, Mohammad Javad Hassani, Erfan Azimi, M. Ebrahim Adabi, Jafar Adabi, and Edris Pouresmaeil. “Circuit Configuration and...

ادامه مطلب

صفحات 1 از7

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت