مقاله شماره 9:ارایه روشی جدید برای تشخیص تقلب در آزمون‌های برخط