مقاله شماره ۶: چالش ها و مراحل توسعه مدیریت دانش مشتری در سازمان ها

چکیده

مسأله مدیریت دانش مشتری برای سازمان ها، از این نظر حائز اهمیت می باشد که از جلب مشارکت فعال مشتری در زمینه تولید یا توسعه محصولات و خدمات جدید، سود بیشتری کسب نمایند. فراهم کردن محصولات سفارشی و بالا بردن کیفیت محصولات و خدمات، بدون مدیریت دانش مشتری موفق، امکان پذیر نیست. هرچند، سازمان ها با مشکلات زیادی در زمینه مدیریت دانش مشتری روبرو هستند، در این تحقیق،
چالش های سازمانی، انسانی و تکنولوژیکی مدیریت دانش مشتری بررسی می شوند. سپس، مراحل و موانع توسعه مدیریت دانش مشتری در
سازمان ها، مورد بحث قرار گرفته و در نهایت، فرآیند اصلی مدیریت دانش مشتری شرح داده می شود. نتایج این تحقیق، می تواند توسط محققان و متخصصان این رشته، برای ارزیابی مراحل متداول مدیریت دانش مشتری در هر سازمان و چالش هایی که ممکن است سازمان ها هنگام توسعه مدیریت دانش مشتری، در حال حاضر و در آینده با آن روبرو شوند، استفاده گردد.

 


کلمات کلیدی: مشارکت مشتری، مدیریت دانش مشتری، چالش های مدیریت دانش مشتری، مراحل مدیریت دانش مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری.

آرش خسروی1، مرتضی رجب زاده*2

1استادیار، دانشکده مهندسی، مرکز آموزش عالی محلات، محلات، ایران

2استادیار، دانشکده مهندسی، مرکز آموزش عالی محلات، محلات، ایران

 


دانلود مقاله 

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت