مقاله شماره ۴: رمزگذاری و احرازهویت ایمن مبتنی بر مشبکه

چکیده

با تکامل اینترنت اشیا، تبادل اطلاعات همراه با رمزگذاری ایمن صورت می گیرد. با توجه به توسعه ی کامپیوتر های کلاسیک به کامپیوتر هایکوانتومی در آینده ی نزدیک و به دنبال آن ظهور حملات کوانتومی، نیاز به رمزگذاری ایمن اطلاعات و حفظ امنیت در برابر آن افزایش یافت. در اینپژوهش ضمن معرفی مشبکه ها، طرح دقیق و جامع رمزگذاری مبتنی بر مشبکه NTRUکه طراحی کامل رمزگذاری و رمزگشایی آن سال ها بهطول انجامید می پردازیم و ارایه کاملی از ترسیم هندسی رمزگذاری ،NTRUتولید کلیدعمومی، خصوصی و رمزگشایی آن انجام می شود. در ادامهاحراز هویت مبتنی بر مشبکه و چگونگی اثبات امنیت اطلاعات رمزگذاری شده در برابر حملات کوانتومی و سرعت رمزگذاری و رمز گشایی طرحنسبت به طرح های معرفی شده مشابه نتیجه می شود.


کلمات کلیدی:  رمزگذاری، مشبکه، امنیت

فرشته حیدری

دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران، ایران


دانلود مقاله 

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت