مقاله شماره ۴: بررسی حملات و راهکارهای امنیت اینترنت اشیاء(IOT)

چکیده

کلمه باظهورخانه های هوشمند شهرهای هوشمند و اشیاءهوشمند مفهوم اینترنت اشیاء (IOT) ظهور پیدا کرده است به عنوان حوزه ی که تاثیر پتانسیل و رشد غیر قابل باوری داشته وبا پیش بینی شرکت سیسکو تا سال2020 نزدیک به 50 میلیارد دستگاه به هم متصل خواهند بودبا این حال اکثرا هک کردن این دستگاه های اینترنت کار ساده ی است و این دستگاه ها در معرض خطر هستند به طور معمول این دستگاه های اینترنت اشیاء توانایی های محاسباتی ذخیره سازی و ظرفیت شبکه ای محدودی دارند و بنابراین آنها نسبت به دیگردستگاه های انتهایی از قبیل گوشی های هوشمند تبلت ها یا کامپیوترهای بیشتر دربرابر حمله ها آسیب پذیرهستند مادراین مقاله به بررسی ومرور مسائل عمده امنیتی دراینترنت اشیاء میپردازیم مامسائل امنیتی اینترنت اشیاءرا به همراه حمله ها وتهدیدات وراهکارها نوآورانه مطرح میکنیم.


کلیدواژه ها:

امنیتIOT

پروتکل هایIOT

امنیت شبکه


نویسندگان:

فرانه زرافشان1، رامین شیربندی2

1عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان.

2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان ایران.


DOR:


دانلود فایل مقاله                    منابع                   XML

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت