مقاله شماره ۳: کاربرد روشهاي هموتوپي در مسائل انتقال حرارت

چکیده

بيشتر پديده‌هاي علمي همچون انتقال حرارت، پديده‌هايي غيرخطي بوده و توسط معادلات غيرخطي توصيف مي‌شوند.
بطور کلي براي حل معادلات و مسائل مهندسي سه روش کلي، تجربي، عددي و تحليلي داريم که روش تحليلي خود به دو بخش حل تحليلي دقيق و حل تحليلي تقريبي تقسيم‌بندي مي‌شود. از آنجائيکه در بسياري از کاربردهاي صنعتي و مهندسي با مسائل غيرخطي و پيچيده سروكار داريم و حل دقيق اين مسائل وجود ندارد بايد به حل‌هاي عددي يا حل‌هاي تقريبي تکيه کنيم. اخيراً روش‌هاي هموتوپي مورد توجه بسياري از محققين علم انتقال حرارت قرار گرفته است. يکي از اين روش‌هاي تقريبي که روش پرتور بيشن نام دارد از روشهاي قديمي‌تر محسوب مي‌شود و محدوديت‌ها براي حل معادلات غيرخطي دارد.  بنابراين براي غلبه بر مشکلات و محدوديت هاي روش پرتوربيشن، اخيراً روشهاي جديدتري براي حل مسائل مطرح شده اند که از جمله اين روشها، روش هموتوپي پرتوربيشن (HPM) و روش حساب تغييرات تکراري (VIM) مي‌‌باشد که اين روشها قابليت حل معادلات غيرخطي از نوع شديد را دارند و مي‌توان براي مسائل مختلفي در حوزه مهندسي از جمله انتقال حرارت از آنها استفاده نمود. در اين مقاله معادله انتقال حرارت سرد شدن سيستم فشرده که تحت مکانيزم‌هاي جابجايي و تشعشع قرار دارد را توسط دو روش HPM ,VIM حل و نتايج را با هم مقايسه مي‌نمائيم.


کلیدواژه ها:

انتقال حرارت

روشهاي هموتوپي

روش هموتوپي پرتوربيشن

روش حساب تغييرات تکراري


نویسنده:

سيدمجتبي ميراصغري کلکناري*1

1مدرس،دانشکده فني و مهندسي، گروه مهندسي صنايع،دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج،ايران.


DOR:


دانلود فایل مقاله                    منابع                   XML

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت