مقاله شماره ۱۰: مطالعه کتاب سنجی تولیدات علمی حوزه “سلامت ابری” در پایگاه پابمد: تحلیل هم رخدادی واژگان

چکیده

رایانش ابری به عنوان یک فناوری نوظهور، تقاضای کاربران برای دسترسی به یک منبع مشترک از منابع محاسباتی قابل تنظیم مانند سرورها و برنامه‌های کاربردی فراهم را می‌کند. مطالعه کتاب‌سنجی با بررسی میزان تولید اطلاعات علمی در حوزه های تخصصی مختلف و شاخص هایی برای ارزیابی و سنجش میزان اطلاعات تولید شده در کشورهای مختلف،  عاملی در اعتباربخشی به تولیدات علمی به شمار می رود. هدف این پژوهش، مطالعه کتابسنجی تولیدات علمی حوزه “سلامت ابری” در پایگاه پابمد بر اساس هم رخدادی واژگان بود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش کتاب‌سنجی انجام شد. این مطالعه در پایگاه پابمد با واژگان کلیدی ترکیبی و در بازه زمانی2009-2019 بروی 491 مقاله انجام شد. از نرم افزارهای ووس ویوور و اکسل برای تحلیل استفاده شد. یافته‌ها نشان داد تولید مقالات حوزه سلامت ابری در طی ده سال  بجز سال 2017 روندی صعودی داشته است. کشورهای آمریکا، هند و چین به ترتیب پر تولیدترین در این حوزه بودند. نویسندگان کارلوس کوستا و سانگ یونگ لی با 5 مقاله بیشترین مقالات در حوزه رایانش ابری را داشتند. بیشترین هم­رخدادی را واژه‌های انسان، رایانش ابری، اینترنت، پرونده سلامت الکترونیک، امنیت، ذخیره و بازیابی اطلاعات، الگوریتم‌ها، نرم افزار، تله مدیسین، محرمانه بودن، زن، مرد، رابط کاربری، تحویل مراقبت‌های بهداشتی، شبکه‌های ارتباطی، اطلاع رسانی پزشکی، داده کاوی وتبادل اطلاعات سلامت داشتند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از سرآمد بودن کشور آمریکا از نظر انتشارات حوزه سلامت ابری و وجود روندی صعودی در انتشارات حوزه است. در تحلیل هم­رخدادی واژگان بزرگ‌ترین خوشه مربوط به رایانش ابری با 6 آیتم است که با موضوعات اینترنت اشیا، پرونده سلامت الکترونیک، مراقبت بهداشتی و سلامت الکترونیک در یک خوشه نشان از نزدیکی مباحث آن‌ها به یکدیگر است.


کلیدواژه ها:

پابمد

تولیدات علمی

رایانش ابری

سلامت ابری

کتابسنجی

هم رخدادی واژگان


نویسندگان:

محبوبه شکوهیان1* ،عاصفه عاصمی2 ،احمد شعبانی3 ،مظفر چشمه سهرابی4
1دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
2دانشکده علوم کامپیوتر، دانشگاه کروینوس بوداپست، بوداپست، مجارستان.
3و4گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.


DOR: 20.1001.1.26454416.1399.3.1.10.0


Image result for pdf icon jpg

دانلود فایل مقاله                    منابع                   XML

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت