مقاله شماره ۹: ارائه یک روش جدید بازسازی متون در تصاویر نویزی مبتنی بر الگوریتم های P-نرم و بردار گرادیان

چکیده

با پیشرفت روزافزون دانش، نرخ تبادل اطلاعات به صورت چشمگیری افزایش یافته است. حجم بالایی از این اطلاعات به شکل تصاویر می باشند که این امر اهمیت پردازش تصویر را نشان میدهد. به علت طبیعت فیزیکی تصادفی موجود در سیستم های تصویربرداری، وجود نویز در تصویر اجتناب ناپذیر است که سبب میشود تا انجام پردازشهای گوناگون تصویر مثل بخش بندی، تشخیص و تفسیر را با مشکل مواجه کند. حذف نویز از تصاویر دیجیتال یک چالش میباشد که این مقاله روشی ترکیبی جهت بازسازی متون در تصاور نویزی با استفاده از دو تکنیک P-نرم و تکنیک گرادیان ارائه شده است و هدف این است که یک تصویر نویزی به نحوی مات زدایی و نویز زدایی شود تا مقدار نویز در تصویر در خروجی به حداقل مقدار رسیده یا کامل نویز زدایی شود. در واقع چون روش P-نرم در حذف نویز تصاویر با توزیع نویز بالا بسیار مناسب عمل میکند ابتدا تکنیک P-نرم روی عکس اعمال شده تا کیفیت عکس به بهترین شکل ممکن بهبود یابد و سپس از الگوریتم گرادیان نزولی جهت فیلتر کردن مجدد برای رفع نویزهای باقی مانده جهت اطمینان از حذف نویزهای موجود احتمالی در تصویر نهایی استفاده میشود. در شبیه سازی از سه تصویر که دارای نوشته(متن) میباشند استفاده شد که نتایج این شبیه سازی نشان داد، ترکیب این دو روش به صورت کارامدی کیفیت از دست رفته ی تصاویر را برگرداند، طوری که خوانایی کامل نوشته ها حاصل شد.


کلیدواژه ها:

بازسازی متون

تصویر

نویز

الگوریتمP-نرم و گرادیان


نویسندگان:

روح انگیز ثبوتی1*،ساراسادات بهبهانیا2
1دانشکده فنی و مهندسی، گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران.
2دانشکده فنی و مهندسی، گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.


DOR: 20.1001.1.26454416.1399.3.1.9.9


Image result for pdf icon jpg

دانلود فایل مقاله                    منابع                   XML

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت