مقاله شماره ۸: ارائه الگویی جهت افزایش اعتماد مشتریان بانک در بانکداری الکترونیکی براساس مدل درخت تصمیم

چکیده

جلب اعتماد مشتریان به عنوان یکی از فاکتورهای کلیدی و از عناصر اصلی موفقیت در تجارت الکترونیک محسوب می شود. از طرفی مطالعات نشان می دهد که اعتماد از جنبه های مهم و ضروری در پذیرش بانکداری الکترونیکی و عنصر اساسی برای ایجاد روابط بلند مدت مشتریان به بانک ها می باشند. با توسعه و پیشرفت تکنولوژی ارتباطات، بانکها و موسسات مالی روشهای جدیدی را به منظور خدمت رسانی بیشتر به مشتریان خود عرضه می کنند، یکی از این روش های نوین، بانکداری اینترنتی است. با مرور ادبیات بانکداری اهمیت اعتماد مشتریان به استفاده از خدمات بانکی محرز میگردد. بر همین اساس با شناسایی ویژگی های روش بانکداری اینترنتی و تاثیر آن بر افزایش اعتماد مشتریان، مدل مفهومی تحقیق تدوین شد.نتایج بدست آمده نشان داد که متغیر های امنیت، کاربرپسندی، سودمندی، سهولت ادراکی و آگاهی دهندگی و تبلیغات بر اعتماد مشتریان در گرایش به استفاده تاثیر معنی داری دارند. و باعث افزایش اعتماد و کارایی در استفاده از بانکداری الکترونیکی می شود.


کلیدواژه ها: :

داده کاوی

درخت تصمیم

بانکداری الکترونیکی

اعتماد

کارایی

 


نویسنده:

زهرا عباس نژاد20.1001.1.26454416.1399.3.1.8.8
دانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران، ایران.


DOR: 20.1001.1.26454416.1399.3.1.8.8


Image result for pdf icon jpg

دانلود فایل مقاله                    منابع                   XML

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت