مقاله شماره ۵: بررسی هارمونیک ها در شبکه های توزیع در شرایط نامتقارنی بارهای الکتریکی

چکیده

بارهای غیرخطی در شبکه توزیع موجب مشکلات فراوانی برای شبکه های توزیع میشود. از جمله این مشکلات میتوان به تلفات، تداخل در عملکرد سیستم های حفاظتی، کاهش عمر تجهیزات و عملکرد نامطلوب موتورها و خازنها اشاره کرد. در ساختار شبکه های توزیع، با رشد استفاده از تجهیزات الکترونیکی و وجود مبدل های الکترونیک قدرت، موجب تزریق هارمونیک و کاهش کیفیت توان در این شبکه ها شده است. استفاده از تجهیزات فیلتر اکتیو میتواند موجب کاهش هارمونیک و بهبود شاخص های کیفیت توان در شبکه های توزیع گردد. در این مقاله، از الگوریتم بهینه سازی آموزش و یادگیری به منظور بهینه سازی ضرایب کنترل کننده کلاسیک با هدف کاهش هارمونیک استفاده شده است. همچنین از کنترل کننده عصبی پرسپترون چند لایه با الگوریتم آموزش مبتنی بر الگوریتم های هوشمند برای کاهش هارمونیک شبکه استفاده شده است. مهمترین ویژگی شبکهه ای عصبی، غیرخطی بودن و قابلیت حذف نویز میباشد. بهمنظور تایید بر انجام کار از محیط برنامه نویسی و شبیه سازی نرم افزار متلب استفاده شده است.


کلیدواژه ها:

شبکه های توزیع

هارمونیک ها

کیفیت توان

مبدل های الکترونیک قدرت

فیلتر اکتیو


نویسندگان:

حسین اصغرپور علمداری1*، حسن زارع2

1و2گروه مهندسی برق، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران.


DOR: 20.1001.1.26454416.1399.3.1.5.5


Image result for pdf icon jpg

دانلود فایل مقاله                    منابع                   XML

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت