مقاله شماره۱۰: تشخیص عیب خروج از مرکز موتور القایی با استفاده از درخت تصمیم

چکیده

در تشخیص عیب مبتنی بر سیگنال، روش‌های پردازش سیگنال یکی از موارد اساسی محسوب می‌شوند. این روش‌ها که پایه و اساس مرحله استخراج ویژگی در عیب‌یابی را تشکیل می‌دهند، در سه حوزه زمان، فرکانس و زمان-فرکانس انجام می‌شوند. در این مقاله به تشخیص عیب گریز از مرکز موتور القایی با استفاده از درخت تصمیم در حوزه زمان-فرکانس پرداخته‌شده است. بدین‌صورت که با استفاده از ویژگی‌های آماری، ویژگی‌های سیگنال ولتاژ کویل استخراج‌شده و مراحل کشف عیب و دسته‌بندی عیوب با استفاده از روش المان محدود دنبال می‌شود. با توجه به هدف تشخیص می‌توان سه استراتژی را دنبال کرد. در ابتدا حالت سالم را از تمام حالات معیوب، سپس سه حالت سالم و عیب گریز از مرکز دینامیک و عیب گریز از مرکز استاتیک و درنهایت هر یک از 7 حالت سیستم (سالم، دینامیک 10 درصد، دینامیک 30 درصد، دینامیک 50 درصد، استاتیک 10 درصد، استاتیک 30 درصد، استاتیک 50 درصد) را جداسازی کرد که برای هرکدام صحت تشخیص عیب متفاوتی حاصل خواهد شد.


کلمات کلیدی: تشخیص عیب، موتور القایی، درخت تصمیم، خروج از مرکز


نویسندگان :

مهسا عباسی1، مسعود صباغی*2

گروه کامپیوتر و مکاترونیک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران1

پژوهشکده فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، تهران، ایران2


Image result for pdf icon jpg

دانلود فایل مقاله

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت