مقاله شماره ۵: مقایسه عملکرد الگوریتم PSO با الگوریتم GA و Cuckoo در یافتن بازه زمانی پویا در ابر

در ابر برای استفاده از امکانات، بین کاربران و سرویس دهنده قراردادی به نام توافقنامه سطح سرویس بسته میشود. در این مقاله برای بررسی تخلف از توافقنامه سطح سرویس، روشی پیشنهاد شده است که هدف آن یافتن بازههای زمانی است که در آن بیشترین تخطی و الگوریتم )GA( الگوریتم ژنتیک ،)PSO( از توافقنامه، کشف شده است . برای تشخیص تخطی، روش الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات با هدف پیدا کردن بازه زمانی با تعداد بیشتری از تخطیهای کشف شده با حداقل سربار زمانی مورد مقایسه )Cuckoo( پرنده فاخته قرار گرفتهاند. نتایج نشان میدهد که الگوریتم مبتنی بر بهینهسازی ازدحام ذرات توانسته است نسبت به الگوریتم ژنتیک و الگوریتم فاخته تعادل بهتری بین سربار زمانی و تعداد تخطی برقرار نماید.


كلمات كليدي: بازه زمانی پویا ،CUkoo الگوریتم ،GA الگوریتم ،PSO 


نویسندگان :

مرضیه رحمانی 1، فاطمه سعادتجو 2، ولی درهمی 3
1و 2 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و هنر، یزد
3 دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد


Image result for pdf icon jpg

دانلود فایل مقاله

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت