مقاله شماره ۲: توسعه ی بازاریابی با توصیه گر گروههای پیام رسانها

امروزه شبکههای اجتماعی و پیامرسانها عضو جداناپذیری از زندگی روزمره هستند. روزانه دادههای باارزش زیادی در این محیط منتشر میشود. بازاریابها با استفاده از این دادهها میتوانند بهتر از قبل جامعهی هدف را پیدا کنند. از دیرباز کاربران در پیامرسانها، گروههای اجتماعی تشکیل میدادند و بحثهای خود را در آنها دنبال میکردند. پس از گسترش گوشیهای هوشمند، پیامرسانهای نوظهور مانند واتساپ و وایبر استفاده وسیع تری پیدا کردند. در ایران به دلیل پارامترهای اجتماعی، پیامرسانها جایگاهی در سطح شبکههای اجتماعی پیدا کردهاند. خلاء عمدهای که در پیامرسانی مثل تلگرام در ارتباط با تبلیغات و بازاریابی وجود دارد، عدم امکان جستجوی گروههای اجتماعی و رتبهبندی مناسب آنها میباشد. در این مقاله هدف ما ارائهی توصیهگری برای گروههای پیامرسانها است به نحوی که بازاریاب پس انتخاب یک یا چند گروه به عنوان جامعهی هدف، گروههای زیادی را به عنوان توصیه دریافت کند. توصیهگر پیشنهادی در سامانه ایدهکاو که ابزاری برای بازاریابی مبتنی بر اطلاعات منتشرشده در پیامرسانهاست پیادهسازی شدهاست.


كلمات كليدي: شبکه های اجتماعی، پیامرسان، سامانههای توصیهگر، بازیابی اطلاعات، بازاریابی مبتنی بر پیامرسانها


نویسندگان :

سید علی هاشمی 1، محمدعلی زارع چاهوکی 2
1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی کامپیوتر، پردیس فنی، دانشگاه یزد، یزد
2 استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، پردیس فنی، دانشگاه یزد، یزد*


Image result for pdf icon jpg

دانلود فایل مقاله

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت