مقاله شماره ۱۰: مروری سیستماتیک بر امنیت همروندی توزیعی در پایگاه داده مبتنی بر محاسبات ابری

سرویسهای ابری به عنوان راهکاری برای ارائه خدمات ابر در دنیای اطلاعات میباشند. در این میان ارائه سرویسهای اطلاعات از قبیل ذخیره، بازیابی، توزیع و انتشار اطلاعات به عنوان خدمات ابری در سیستمهای توزیع شده و محاسبات ابری مدیریت دادهها را در حجم عظیمی از اطلاعات آسانتر کرده و دسترسی به حجم انبوهی از دادهها را از نقاط مختلف جهان با سرعت و کیفیت بالا امکانپذیر میسازد. در این مقاله مروری سیستماتیک بر کنترل همروندی در محاسبات ابری و سازگاری دادهای در پایگاهدادههای ابری و همچنین ارائه پایگاهداده امن به عنوان سرویس ابر پرداخته شده و روشهای مختلف رمزنگاری دادهها، متادیتاها و ساختار پایگاهداده ابر بررسی شده است. ارائه پایگاهداده امن به عنوان سرویس ابر، با حذف پروکسیهای واسط، امکان دسترسی مستقیم و همروند کلاینت- همروند روی دادههای توزیع شده و رمزنگاری شده SQL های جغرافیایی توزیع شده به دادههای رمزنگاری شده را، با اجرای دستورات فراهم میکند.


كلمات كليدي: محاسبات ابری، پایگاه داده ابر، پایگاه داده به عنوان سرویس ابر، امنیت پایگاه داده به عنوان سرویس ابر، سیستمهای توزیع شده، کنترل همروندی، پایگاه داده رمزنگاری شده


نویسندگان :

علیرضا اباذری 1، حسین محمدی 2
 1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کامپیوتر، دانشگاه زنجان، زنجان
2 عضو هیئت علمی، گروه کامپیوتر، دانشگاه زنجان، زنجان


Image result for pdf icon jpg

دانلود فایل مقاله

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت