اعضای هیئت تحریریه

 ایاز عیسی زاده

استاد گروه کامپیوتر، دانشگاه تبریز، ایران

isazadeh@tabrizu.ac.ir

اسلام ناظمی

دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

nazemi@sbu.ac.ir

 احسان موسوی خانقاه

استادیارگروه کامپیوتر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

emousavi@shahed.ac.ir

 محسن شریفی

استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

msharifi@iust.ac.ir

 محسن جهانشاهی

دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

mjahanshahi@iauctb.ac.ir

 شمس اله قنبری

استادیار گروه علوم ومهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

iranjdcs@gmail.com

 محمد عثمان

استاد دانشکده علوم کامپیوتر، دانشگاه پوترا(UPM)، مالزی

(Universiti Putra Malaysia)

mothman@upm.edu.my

 مرتضی بابا میر

دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه کاشان، ایران

babamir@kashanu.ac.ir

 حمید یوسفی

استاد گروه ریاضی، دانشگاه مموریال کانادا

(Memorial University of Newfoundland)

usefi@mun.ca

محمد ابراهیم شیری

استادیاردانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

shiri@aut.ac.ir

حمید عرب نیا
استاد دانشگاه مهندسی کامپیوتر، جورجیای آمریکا

(University of Georgia)

hra@cs.uga.edu

 عاصفه عاصمی

دانشیاردانشکده مدیریت دانش، دانشگاه کوروینوس بوداپست، مجارستان

(Corvinus University of Budapest)

asemi.asefeh@uni-corvinus.hu

غسان فاضل سمیسم

استاد دانشکده مهندسی، دانشگاه کوفه، عراق

ghassan.smaisim@uokufa.edu.iq

بهرام صادقی بی‌غم

دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه الزهرا، ، تهران، ایران

b_sadeghi_b@iasbs.ac.ir


هوشنگ کولیوند

دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه جان مورز لیورپول انگلستان

h.kolivand@ijmu.ac.uk


دوستعلی مژده

استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

damojdeh@umz.ac.ir

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت