شماره 6

مقالات دوفصلنامه شماره 6 (پاییز و زمستان ۹۹)

مقاله شماره ۱: مدلسازی و ارزیابی تحمل پذیری خطا و قابلیت اطمینان در محیط ابری  با استفاده از شبکه های پتری رنگی

مقاله شماره ۱: مدلسازی و ارزیابی تحمل پذیری خطا و قابلیت اطمینان در محیط ابری با استفاده از شبکه های پتری رنگی

چکیده امروزه، ارائه خدمات قابل اعتماد به مشتریان به عنوان موضوعی مهم برای ارائه دهندگان خدمات تبدیل شده است. طراحی سیستم هایی با پیچیدگی بالا و وجود منابع مختلف در…

ادامه مطلب
مقاله شماره ۲: دستیابی به همکاری از طریق یادگیری تقویتی چند عاملی در معمای زندانی تکرارشونده

مقاله شماره ۲: دستیابی به همکاری از طریق یادگیری تقویتی چند عاملی در معمای زندانی تکرارشونده

چکیده امروزه معمای زندانی یکی از مسائل اولیه‌ و مهم در نظریه بازی‌ها است. در این معما نقطه تعادل نشی وجود دارد و چنانچه عامل‌ها منطقی رفتار کنند در آن…

ادامه مطلب
مقاله شماره ۳: ارائه روشی ترکیبی جهت بهینه سازی پاسخ به جستجوهای کاربر با استفاده از تحلیل رفتار پیمایش کاربران مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و سیستم فازی

مقاله شماره ۳: ارائه روشی ترکیبی جهت بهینه سازی پاسخ به جستجوهای کاربر با استفاده از تحلیل رفتار پیمایش کاربران مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و سیستم فازی

چکیده محتوای تولیدشده توسط کاربر با توسعه شبکه‌های اجتماعی آنلاین با سرعت چشمگیری ایجاد و مصرف می‌شود. مسئله جستجو کابر پسند یک چالش مهم است و نیاز به یک سیستم…

ادامه مطلب
مقاله شماره ۴: ارائه یک رویکرد جدید تصمیم یار پزشک بیماری های پوستی مبتنی بر الگوریتم های ازدحام ذرات و بردار پشتیبان تصمیم

مقاله شماره ۴: ارائه یک رویکرد جدید تصمیم یار پزشک بیماری های پوستی مبتنی بر الگوریتم های ازدحام ذرات و بردار پشتیبان تصمیم

چکیده بیماری‌های پوستی امروزه تبدیل به امری معمول و رایج شده ­است و کمتر بیمارستانی امکانات لازم برای تشخیص ماشینی بیماری‌های پوستی را دارد. هدف این پژوهش ارائه یک تصمیم…

ادامه مطلب
مقاله شماره ۵: بهبود کارایی شبکه های تحویل محتوا مبتنی بر الگوریتم تکاملی جهش قورباغه

مقاله شماره ۵: بهبود کارایی شبکه های تحویل محتوا مبتنی بر الگوریتم تکاملی جهش قورباغه

چکیده ﺷﺒﮑﻪهای ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺘﻮا به دلیل استفاده از ﮐﺶ­ﮐﺮدن، ﺗﮑﺮار ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت و درﺧﻮاﺳﺖ کاربران ﺑﻪ­ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮور ﮐﺎراﯾﯽ بسیار مناسبی دارند و ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آنها ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﺋﯽ در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺘﻮا،…

ادامه مطلب
مقاله شماره ۶: ارائه روشی جهت بهبود کیفیت تصاویر ماموگرافی مبتنی بر ترکیب تکنیک‌های کانتورلت و کرولت

مقاله شماره ۶: ارائه روشی جهت بهبود کیفیت تصاویر ماموگرافی مبتنی بر ترکیب تکنیک‌های کانتورلت و کرولت

چکیده با توجه به اینکه سرطان سینه تبدیل به امری معمول و رایج شده، تشخیص زود هنگام کامپیوتری جهت کاهش میزان مرگ و میر به امری ضروری و چالش بر…

ادامه مطلب

صفحات 1 از1

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت