مقاله شماره ۵: بهبود کارایی شبکه های تحویل محتوا مبتنی بر الگوریتم تکاملی جهش قورباغه

چکیده

ﺷﺒﮑﻪهای ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺘﻮا به دلیل استفاده از ﮐﺶ­ﮐﺮدن، ﺗﮑﺮار ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت و درﺧﻮاﺳﺖ کاربران ﺑﻪ­ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮور ﮐﺎراﯾﯽ بسیار مناسبی دارند و ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آنها ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﺋﯽ در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺘﻮا، ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ­، اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ و دﺳﺘﺮس­ﭘﺬﯾﺮي ﺳﺮوﯾﺲ­ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ می­باشد. از این رو بسیار حائز اهمیت است که به بررسی بحث­های چالشی این شبکه­ها جهت حل آنها پرداخته شود. بر این اساس در این پژوهش روشی جهت بهینه­سازی مسیریابی انتقال اینترنت برای شبکه­های تحویل  مبتنی بر الگوریتم تکاملی جهش قورباغه ارائه می­دهد. دلایل تاخیر در پاسخگویی درخواست کاربر در این شبکه‌ها زیاد بودن سرورها و یافتن بهترین مسیر پاسخگویی به درخواست می­باشد. در واقع برای پاسخگویی درخواست­ها باید سرور و مسیر بهینه پاسخ­دهی مشخص شود تا تاخیر زمان پاسخگویی به حداقل برسد از این رو جهت حل این مشکل روش پیشنهادی از الگوریتم جهش قورباغه استفاده کرده تا این جستجو را بهینه کند. در بخش شبیه­سازی برای انتخاب بهترین پارامترها آزمایشاهای مختلف انجام و بهترین مقادیر پارامترها تنظیم شد. در نهایت روش پیشنهادی با روش‌های پایه و همسان مورد مقایسه قرار گرفت و نتیجه مطلوب در زمان، میانگین زمان پاسخگویی به درخواست کاربران، زمان پردازش درخواست‌ها توسط سرورها به نسبت روش­های دیگر بهبود داشته است.


کلیدواژه ها:

ﺷﺒﮑﻪهای ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺘﻮا

کارایی شبکه

درﺧﻮاﺳﺖ کاربران و الگوریتم تکاملی جهش قورباغه


نویسندگان:

مهدی خطیبی*1، لیدا ندرلو­2

1دانشکده فنی و مهندسی، گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران.

2دانشکده فنی و مهندسی، گروه کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی­، موسسه آموزش عالی روزبه واحد زنجان، زنجان، ایران.


DOR:


دانلود فایل مقاله                   منابع                   XML

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت