منابع:

[1]       O. V. Astafeva, E. P. Pecherskaya, T. M. Tarasova, and A. V. Vishnaykov, “Mobile Application Development Taking Into Account The Development Of Mobile Commerce,” in 18th International Scientific Conference “Problems of Enterprise Development: Theory and Practice,” 2020, pp. 152–161, doi: 10.15405/epsbs.2020.04.20.

[2]       M. Erfani Joorabchi, A. Mesbah, and P. Kruchten, “Real Challenges in Mobile App Development,” in 2013 ACM / IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement, 2013, pp. 15–24, doi: 10.1109/ESEM.2013.9.

[3]       K. Patrick Moran, “Automating Software Development for Mobile Computing Platforms,” College of William and Mary, Ph.D. Dissertation, 2018.

[4]       A. K. Jha, S. Lee, and W. J. Lee, “An empirical study of configuration changes and adoption in Android apps An empirical study of configuration changes and adoption in Android apps,” no. June, 2019, doi: 10.1016/j.jss.2019.06.095.

[5]       H. Khalid, E. Shihab, M. Nagappan, and A. E. Hassan, “What Do Mobile App Users Complain About ?,” IEEE Softw., vol. 32, no. 3, pp. 70–77, 2015, doi: 10.1109/MS.2014.50.

[6]       C. Rosen and E. Shihab, “What are mobile developers asking about ? A large scale study using stack overflow,” Empir. Softw. Eng., vol. 21, pp. 1192–1223, 2016, doi: 10.1007/s10664-015-9379-3.

[7]       D. Vaquero-Melchor, A. Garmendia, E. Guerra, and J. de Lara, “Domain-Specific Modelling Using Mobile Devices,” in Software Technologies. ICSOFT 2016. Communications in Computer and Information Science, 2016, pp. 221–238, doi: 10.1007/978-3-319-62569-0_11.

[8]       D. Kramer, T. Clark, and S. Oussena, “MobDSL: A Domain Specific Language for multiple mobile platform deployment,” 2010, doi: 10.1109/NESEA.2010.5678062.

[9]       D. Vaquero-Melchor, J. Palomares, E. Guerra, and J. de Lara, “Active Domain-Specific Languages: making every mobile user a modeller,” in 2017 ACM/IEEE 20th International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems Active, 2017, pp. 75–82, doi: 10.1109/MODELS.2017.13.

[10]      E. Umuhoza, H. Ed-douibi, M. Brambilla, J. Cabot, and A. Bongio, “Automatic Code Generation for Cross-Platform, Multi-device Mobile Apps: Some Reflections from an Industrial Experience,” in MobileDeLi 2015: Proceedings of the 3rd International Workshop on Mobile Development Lifecycle, 2015, pp. 37–44, doi: 10.1145/2846661.2846666.

[11]      G. Sebastiána, J. A. Gallud, and R. Tesoriero, “Code generation using model driven architecture: A systematic mapping study,” J. Comput. Lang., 2020.

[12]      J. G. Scott Barnett, Rajesh Vasa, “Bootstrapping Mobile App Development,” in 2015 IEEE/ACM 37th IEEE International Conference on Software Engineering, 2015, pp. 657–660, doi: 10.1109/ICSE.2015.216.

[13]      M. Gharaat, M. Sharbaf, B. Zamani, and A. Hamou-lhadj, “ALBA : A Model-Driven Framework for the Automatic Generation of Android Location-Based,” Autom. Softw. Eng., vol. 28, no. 2, 2021, doi: 10.1007/s10515-020-00278-3.

[14]      M. Brambilla, J. Cabot, and M. Wimmer, Model-Driven Software Engineering in Practice, Second Edi. Morgan & Claypool Publishers, 2017.

[15]      R. Francese, C. Gravino, M. Risi, G. Scanniello, and G. Tortora, “Mobile App Development and Management: Results from a Qualitative Investigation,” in 2017 IEEE/ACM 4th International Conference on Mobile Software Engineering and Systems (MOBILESoft), 2017, pp. 133–143, doi: 10.1109/MOBILESoft.2017.33.

[16]      P. Bourque and R. E. Fairley, Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK(R)): Version 3.0, 3rd Editio. IEEE Computer Society Press, 2014.

[17]      A. K. Jha, S. Lee, and W. J. Lee, “The Journal of Systems and Software An empirical study of configuration changes and adoption in Android apps,” J. Syst. Softw., vol. 156, pp. 164–180, 2019, doi: 10.1016/j.jss.2019.06.095.

[18]      A. Platforms, P. Maia, C. A. Medeiros, A. Bandeira, and H. M. Maia, “MDE in the Wild : An Exploratory Analysis on What Develop-ers are Discussing MDE in the Wild : An Exploratory Analysis on What Developers are Discussing from Q & A Platforms,” in 34th Brazilian Symposium on Software Engineering (SBES ’20), 2020, no. October, doi: 10.1145/3422392.3422447.

[19]      IEEE, Ed., “An Automatic Generation of Android Application for WooCommerce,” in 9th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2019), 2019, pp. 194–200.

[20]      A. Stefani and M. Xenos, “E-commerce system quality assessment using a model based on ISO 9126 and Belief Networks,” Softw. Qual. J., vol. 16, no. 1, pp. 107–129, 2008, doi: 10.1007/s11219-007-9032-5.

[21]      J. S. Valacich, Joseph S and George, Joey F and Valacich, Modern systems analysis and design, 8th ed. Pearson Education, 2017.

[22]      D. C. Kung, Object-oriented software engineering: an agile unified methodology. McGraw-Hill Higher Education, 2013.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت