مقاله شماره ۲: جایگذاری ماشین های مجازی آگاه از انرژی با استفاده از الگوریتم ترکیبی در محیط ابر

چکیده

مصرف زیاد انرژی در مراکز داده ابری، چالشی مهم را از دیدگاه اقتصادی و زیست ‌محیطی مطرح می‌کند. ادغام سرورها با استفاده از تکنیک مجازی سازی به طور گسترده ای برای کاهش مصرف انرژی مراکز داده‌ها به کار می‌رود. در این مقاله، الگوریتم ترکیبی جایگذاری ماشین های مجازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته مبتنی بر جایگشت، پیشنهاد شده و منابع چند بعدی که بهترین استراتژی تخصیص مناسب را دارند، ارائه شده است. در الگوریتم جایگذاری ماشین های مجازی پیشنهادی، میزان انرژی مصرفی مراکز داده‌های ابری را از طریق به حداقل رساندن تعداد سرورهای فعال که میزبان ماشین‌های مجازی هستند، کاهش می دهد. همچنین، الگوریتم پیشنهادی سعی در استفاده متعادل از منابع چند بعدی سرورهای فعال دارد که می تواند باعث کاهش هدر رفت منابع شود.


کلیدواژه ها:

رایانش ابری

یکپارچه سازی سرور

جایگذاری ماشین مجازی

بهینه سازی مبتنی بر جایگشت


نویسندگان:

علی قربانیان جویباری1، بهنام برزگر2*، موسی نظری3

1دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، دانشکده فنی مهندسی، موسسه آموزش عالی روزبهان، ساری، ایران.

2استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران.

3استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، موسسه آموزش عالی روزبهان، ساری، ایران.


DOR: 20.1001.1.26454416.1399.3.1.2.2


Image result for pdf icon jpg

دانلود فایل مقاله                    منابع                   XML

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت