مقاله شماره ۷: شناسایی آماری الگو مبتنی بر استنتاج فازی ویژگی¬های بهینه طیفی –مکانی

چکیده

محاسبات نرم مبتنی بر ویژگی های طیفی و مکانی برای تحلیل تصاویر ابرطیفی معرفی می شود. در سامانه پیشنهادی پس از پیش پردازش سه مرحله شامل ساخت نقشه‌های احتمالاتی اولیه، فیلترگذاری نقشه‌های احتمالاتی و پیش پردازش بر اساس بیشینه احتمال به طبقه بندی مبتنی بر محاسبات نرم اعمال می شود. در سامانه پیشنهادی این مقاله، برخی از ویژگی های طیفی و مکانی تصاویر سنجش از دور پیش پردازش شده، به سیستم استنتاج فازی ممدانی عرضه می شود. ویژگی های بهینه برای اعمال به سیستم استنتاج فازی توسط بکارگیری الگوریتم ژنتیک و SVM انتخاب می شوند. کارایی روش شناسایی الگوی پیشنهادی به استفاده چندین داده واقعی و چندین معیار ارزیابی می شود. نتایج بدست آمده کارایی نشانگر کارایی روش پیشنهادی در طبقه بندی تصاویر ابرطیفی با استفاده از ویژگی های طیفی – مکانی و الگوریتم های هوش محاسباتی است.


کلیدواژه: 

محاسبات نرم، تصاویر ماهواره ای، استنتاج فازی، ویژگی های طیفی – مکانی، شناسایی الگو


نویسندگان :

مصطفی برهانی1*

پژوهشکده اعجاز قرآن، دانشگاه شهید بهشتی، تهران1

Email : mo_borhani@sbu.ac.ir


Image result for pdf icon jpg

دانلود فایل مقاله

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت