مقاله شماره ۷:Resources Allocation with Dragonfly Algorithm in Cloud Datacenters


Load balancing, resource allocation management, and scheduling tasks are the most important challenges in cloud computing. Load balancing is performed at virtual machine level in data centers, while scheduling and allocation of resources are applied on the hosts and virtual machines, respectively. Therefore, the process of allocation of resources to virtual machines in cloud computing and maintaining the load balanced are performed using dragonfly optimization algorithm in this research. The proposed method consists of initializing the algorithm, determining the number of virtual machines and the number of tasks, implementing the dragonfly optimization algorithm, allocating resources, and scheduling the tasks by maintaining the load balanced on virtual machines. Compared to the other methods, improvement of the dragonfly algorithm is approximately 1.34 times more at execution time, 20 milliseconds faster at response time to requests and 6% improvement in term of number of migrations.


Keywords: Load balancing, Dragonfly-optimization-algorithm Resources allocation Cloud computing


نویسندگان :

Seyed Saleh Miri*1, Faraneh Zarafshan2, Mahdieh Nadi Senejani3

Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Markazi, Iran


Image result for pdf icon jpg

دانلود فایل مقاله

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

خوش آمدید! وارد حساب کاربری خود شوید

بخاطر بسپار فراموشی رمز عبور ؟

آیا حساب کاربری ندارید.؟ عضویت

Lost Password

عضویت